עברית Español

fb Bookmark and Share

 מערכת שעות סטודיו 2011- 2010

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

19:00 - 18:00

כוריאוגרפיה

Tangos De Malaga

19:45 - 18:30

טכניקה
בינוניים

חזרות להקה


19:15 - 18:00

טכניקה
מתקדמים

20:15- 19:00

טכניקה
    מתחילים +

20:15- 19:45

כוריאוגרפיה

Tangos


חזרות להקה

  20:45 - 19:30

טכניקה
מתחילים

20:15 - 19:15

כוריאוגרפיה
מתקדמים

20:45 - 20:15

כוריאוגרפיה

Alegrias

זהה ליום ב' - 21:45

21:45- 20:30

טכניקה
טרום בינוניים

חזרות להקה


22:15 - 21:00

מתחילים
חדשים

21:00 - 20:30

טכניקה
רגליים

 

22:15 - 21:45

כוריאוגרפיה

Alegrias

זהה ליום א' - 20:15

חזרות להקה

 

newsletter-im2