עברית Español

fb Bookmark and Share
scan0010 scan0011 2005-02 scan0012 scan0013


scan0084
scan0085
scan0086
scan0088

 REPERTORIO SOLO

DANZA ESPANOLA - Clasico Espanol

SUITA ESPANOLA DE ALBENIZ:
Sevilla           (Victoria Eugenia / Silvia Duran)
Cadiz             (Silvia Duran)
Asturias        (Silvia Duran)
Granada        (Silvia Duran)
Cordoba        (Silvia Duran)

Tango  de Albeniz  (Silvia Duran)
Rumores de la Caleta (Victoria Eugenia)

DANZAS ESPANOLAS DE GRANADOS:

Danza No. 5 - "Andaluza"       (Silvia Duran)
Danza No. 10 "Triste"             (Victoria Eugenia)
Danza No. 11 "Zambra"          (Silvia Duran)

Intermezzo de Goyescas         (Victoria Eugenia)

En El Alhambra                      (Victoria Eugenia)
Zorongo de Azagra                (Victoria Eugenia)
Polo                                       (Victoria Eugenia)
La Tarantula                           (Victoria Eugenia)
La Vida Breve                        (Silvia Duran)
La Leyenda del Beso              (Silvia Duran)
La Boda de Luis Alonso         (Silvia Duran)
Danza de Fuego                     (Victoria Eugenia)
La Madrilena                         (Silvia Duran)

SUITA DE CARMEN
Seguidilla                              (Silvia Duran)
Chanson Boheme                 (Silvia Duran)

BAILES DEL CANDIL
Fandango de Madrid            (Juanjo Linares)
Panaderos                            (Juanjo Linares)

BAILES DE LA ESCUELA BOLERA
Los Diamantes de la Corona   (Victoria Eugenia)
 Sonatas del Padre Soler        (Silvia Duran)
Puerta de Tierra                    (Silvia Duran)

SOLOS DE CASTANUELAS
Rumores de la Caleta            (Silvia Duran)
Reyzele                                 (Silvia Duran)
Intermezzo de Goyescas       (Silvia Duran)
Sonatas de Scarlatti              (Silvia Duran)
Follia de Vivaldi                    (Silvia Duran)
Adagio & Fugue KV 546 Mozart  (Silvia Duran)

BAILES REGIONALES
Valenciana                            (Juanjo Linares) 
Charrada                              (Juanjo Linares)
Viva Navarra                        (Victoria Eugenia)
Castellana                             (Silvia Duran)

BAILES FLAMENCOS
BAILES POR TODOS LOS PALOS CON
COREOGRAFIAS DE:
La Quica
Mercedes y Albano
Regla Ortega
Paco Fernandez
La Tati
Carmen Mora
Tomas de Madrid
Manolete
Manolo Marin
Matilde Coral
Angelita Gomez
y SILVIA DURAN
 newsletter-im2